Jak probíhá spolupráce

Spolupráce s MUDr. Michalem Pavlisem probíhá, s výjimkou individuálního přístupu a maximální informovanosti pacientů, na celkem běžné a obecně zažité bázi vztahu stomatolog-pacient:

  1. Pacient se registrací u stomatologa zavazuje k pravidelnému docházení na preventivní prohlídky, jejichž interval je stanoven po individuální domluvě (ve většině případů se jedná o půlroční intervaly).
  2. Nedodržováním těchto intervalů se pacient vystavuje nebezpečí, že žádost o úhradu případných zákroků, které si jeho zdravotní stav vyžádá, nebude jeho pojišťovnou akceptována.
  3. Pokud pacient zaznamená jakkoli závažné zdravotní problémy mimo interval pravidelných preventivních prohlídek, je nasnadě, aby naši pomoc vyhledal co nejdříve a nečekal na termín nadcházející.
  4. V ranních hodinách (každý všední den od 6:30 do 7:00) mohou pacienti využít naší zubní pohotovost.
  5. V ordinaci Nová cesta mají pacienti možnost podstoupení dentální hygieny jako součásti preventivní péče.

Naše ordinace spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)